Skydda i korthed;

Skydda er en del af B&B TOOLS-koncernen, som forsyner industri- og byggesektoren i Nordeuropa med værktøj, fornødenheder og komponenter. Skydda er en af de førende leverandører af løsninger og udstyr til personlig beskyttelse i Nordeuropa. Vores mission er at gøre vore kunders hverdag nemmere, sikrere og mere rentable ved at udvikle og sælge de rette løsninger inden for personlige værnemidler.

Find den nærmeste forhandler


Vision og mission;

Vision

Kundens bedste valg.

Mission

Vi bidrager til en så sikker og effektiv arbejdssituation som overhovedet muligt ved korrekt brug af personlige værnemidler

Forretningskoncept ;

Vi gør vore kunders hverdag NEMMERE, SIKRERE og mere LØNSOM ved at udvikle og sælge løsninger inden for personlige værnemidler.

Vores markeder;

Salget går gennem vores salg i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland samt gennem distributører i yderligere 20 lande.

Historie;

Skyddas historie strækker sig tilbage til 1976, dengang som en del af Järnia AB . Konceptet har udviklet sig over tiden og er i dag førende inden for personlige værnemidler. Skydda blev et selvstændigt selskab i 1997 og er siden vokset fra en omsætning på SEK 280 mio til i dag SEK 1 200 mio. Skydda Konceptet er i dag repræsenteret i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Estland. Produktsortimentet sælges delvis i flere end 20 lande.

”Vi er det førende koncept i personlige værnemidler”


Certificeringer;

Skydda PPE AB er miljø - & kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001: 2008 , ISO 14001: 2004 og OHSAS 18001 : 2007. Dette betyder, at vi har dokumenterede procedurer for, hvordan vi skal arbejde for at opnå høj kundetilfredshed, reduceret miljøpåvirkning og sikkert arbejdsmiljø. Certificeringsvirksomheden DNV gennemgår vores aktiviteter.

Certifikat iso
Kvalitet/miljø/arbejdsmiljø

Vores kvalitetspolitik;

B & B TOOLS -koncernen stræber efter at overgå kundernes krav og forventninger. Vore kunder skal føle sig trygge ved at få det rette produkt på det rette tidspunkt, hvor vi tilbyder produkter og service til den bedste kvalitet og til de laveste totalomkostninger. Vi stræber efter gode og professionelle relationer med vores interessenter, og at den enkelte medarbejder er engageret i egen, samt koncernens kvalitetsstyring gennem løbende forbedringer.

Miljøpolitik;

TOOLS - koncernen udtrykker et ønske om, at koncernen skal tage deres del af ansvaret for at vise respekt for miljøet og bidrage til en bæredygtig udvikling. Miljøarbejdet vil blive gennemført inden for rammerne af koncernens forretningsidé og være godt integreret i det operationelle arbejde. Med høj kompetence blandt medarbejderne og ved konstant at udvikle koncernens viden om miljøpåvirkninger, kan en holistisk tilgang således opnås på miljøspørgsmål. I udvælgelsen af ​​leverandører, produkter og tjenester, skal minimal miljøpåvirkning efterstræbes, så vidt det er teknisk muligt , økonomisk fornuftigt og miljømæssigt begrundet.

Genanvendelse af ressourcer bør være et vigtigt udgangspunkt for koncernens forretning. Gennem effektive transportløsninger, kvalitetsprodukter og tjenesteydelser bidrager vi til reduktion af ressourceforbrug og energi. Ved at følge eller bedre kravene i miljølove og regler, skal B & B TOOLS -koncernen stimulere alle led i handelskæden til, gennem løbende forbedringer, forebygge og mindske forurening og andre negative miljøpåvirkninger.


Producentansvar;

Vi tager del i producentansvaret for emballage, elektriske produkter og batterier via medlemskabet af REPA, respektive Elkretsen.

Vores sikkerhedsdatablade ( MSDS ) for kemiske produkter er tilgængelige på Toolstore. Som distributør og downstream-brugere, stiller vi krav til vore leverandører/producenter om, at de følger REACH-forordningen .

Har du spørgsmål til Skyddas kvalitets- & miljøledelse , kontakt da Anita Åsedal, B & B TOOLS , Tel +46 104 54 74 22.

Arbejdsmiljø Politik ;

B & B TOOLS koncernens mål er, i samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for at være en attraktiv og konkurrencedygtig arbejdsgiver . Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kunne udføre på sit højeste, og er derfor en stor konkurrencemæssig fordel og et strategisk spørgsmål. Juridiske og øvrige krav inden for arbejdsmiljøområdet skal overholdes for at undgå skader og sygdom. Virksomhedens arbejdsmiljø, herunder både fysiske og psykosociale faktorer, skal være præget af engagement, effektivitet, forandringsvillighed og ansvarlighed.

Arbejdsmiljøet skal

• kendetegnes ved en engageret ledelse og kompetence i alle positioner

• kendetegnes ved respekt og tillid til hinanden, samt stimulere fremgangsvilje

• konstant optimere håndteringsprocesser af sikkerhedsspørgsmål og vores arbejdsindsats

• skabe betingelser for bedre præstationer samt personlig og faglig udvikling

• medføre decentraliseret og personligt ansvar for sundhed og miljø i det daglige arbejde, bl.a. ved at følge regler, procedurer og beslutninger.

Sponsorater

Skydda sponsorer lokale fodboldsklubber og lokale foreninger i Danmark .


Velgørenhed;

Skydda støtter Børnecancerfonden.