KURSER OG UDDANNELSER TIL ARBEJDE I FALDRISIKOMILJØER

Kurserne fra CRESTO er planlagt og kvalitetssikret i gennemtænkte programmer. Vi anbefaler også, at kurserne opfølges af repetition, så deltagerne er opdaterede med det nyeste inden for praksis og teori. Kursuskonceptet baserer sig på gældende love og forskrifter og er sammensat således at de fungerer for de fleste brancher på området for arbejde i faldrisikomiljøer. Om nødvendigt skræddersyr CRESTO også kurser efter dit behov. Kontakt Skydda Danmark A/S på tlf. 43 90 90 00 for yderligere information. CRESTO er i dag Danmarks største udbyder af faldsikringsprodukter -& uddannelser og er kvalitetscertificeret i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (ISO9001, 14001 og OHSAS 18001).

.......................................................................................................................

Samtlige uddannelser er inkl. fuld forplejning, uddannelsesmateriale og efter endt kursus udlevereres certifikat til hver deltager. Uddannelserne foregår udelukkende i samarbejde med Cresto - autoriseret instruktør.  Vi tilbyder også engelsk-sprogede kurser, samt ogfølgningskurser. Se her på siden, hvilke uddannelser vi bl.a. tilbyder:

Kompetent Person PPE

Artikelnummer: U2001003
Forudsætning: Grundkursus
Varighed: 4 timer
Antal deltagere: 15 pers. pr instruktør
Kursuspakke: kr. 8.900,- 

Målgruppe: Alle som har behov for at kunne kontrollere faldsikringsudstyr. Industri, byggeri, drift og vedligeholdelse.

LÆS MERE HER

MÅL

Arbejdsgiveren uddanner person, som bliver "kompetent person" i eftersyn af faldsikringsudstyret iht. EN 365.
Kompetencen strækker sig til at håndtere sele, liner,
slynger samt det tilbehør, der er inkluderet.


Teorikursus

Artikelnummer: U2001004
Forudsætning: Ingen
Varighed: 3 timer
Antal deltagere: Max 12 pers. pr instruktør
Kursuspakke: kr. 5.900,- 

 

Mål

Etter endt uddannelse vil deltageren have opnået en teoretisk viden om faldsikring, samt have prøvet forskellige typer utstyr. 


Faldsikrings - grundkursus

Artikelnummer: U200213
Forudsætning: Ingen
Varighed: 4 timer
Antal deltagere: Max 8 pers. pr instruktør
Kursuspakke: kr. 8.900,- 

Målgruppe: Alle som har behov for at kunne udføre
en redning. Som fx. tagarbejdere, bygge/anlægsarbejdere, stillasarbejdere med flere.

 

LÆS MERE HER

MÅL

Efter godkendt kursus skal deltageren:

 • Have kendskab til gældende love og standarder for arbejde i faldrisikomiljøer
 • Have kendskab til, om personligt faldsikringsudstyr anvendes korrekt
 • Forstå vigtigheden af en god risikoanalyse, samt redningsplan
 • Forståelse for, hvad der sker ved et fald

Redning basis

Artikkelnummer: U2001014
Forudsætning: Grundkursus
Varighed: 4 timer
Antal deltagere: Max 8 pers. á 2 instruktører
Pakkepris: kr. 9.995,-

Målgruppe: Alle der har behov for at kunne redde, såsom tagarbejdere, bygningsarbejdere, stilladsarbejdere, sneryddere m.m.

Øvrigt: For at bekræfte kvaliteten foretages en validering af
kursusdeltageren. Efter godkendt kursus opnås et
certifikat. Kurset kan holdes hos kunden, hvis lokalerne
tillader det. Kontakt os for yderligere oplysninger.

LÆS MERE HER

MÅL

På en sikker måde at kunne gennemføre en redning af en nødstedt fra forskellige nødsituationer i vertikalt miljø samt over kant.


Faldsikrings & Højderedningskursus

Artikelnummer: U2001015
Forudsætning: Ingen
Varighed: 8 timer
Antal deltagere: Max 8. pers. pr instruktør
Kursuspakke: kr. 12.900,- 

Målgruppe: For alle, der kommer i kontakt med arbejde i højden, såsom tagarbejdere, bygningsarbejdere, telemastarbejdere, stilladsarbejdere, sneryddere m.m.

Øvrigt: For at bekræfte kvaliteten foretages en validering af
kursusdeltageren. Efter godkendt kursus opnås et
certifikat. Kurset kan afholdes hos kunden.

Kursets opbygning: Dette er et heldagskursus. Det består af 4-timers teori og 4-timers praktik.

Artikelnummer: U2001025 (Efteruddannelse)

 

Efteruddannelse           Opfølgningskursus efter 2 år arrangeres også. Efteruddannelsen består af 1-times teori og 3-timers praktik. Essensen her er vedligehold.

MÅL

Efter godkendt kursus skal deltageren:

 • Have kendskab til gældende love og standarder for arbejde i faldrisikomiljøer
 • Have kendskab til, om personligt faldsikringsudstyr anvendes korrekt
 • Forstå vigtigheden af en god risikoanalyse,
  samt redningsplan
 • Forståelse for, hvad der sker ved et fald
 • Bestået klatring i højden

  

 

 

 

 


Redning avanceret

Artikkelnummer: U2001026
Forudsætning: Grundkursus
Varighed: 8 timer
Antal deltagere: Max 8 pers. á 2 instruktører
Pakkepris:  kr.12.800,-

Målgruppe: Alle der har behov for at kunne redde i vanskelige
situationer, såsom redningstjeneste, vindkraft,
mastearbejdere, tagarbejdere, bygningsarbejdere,
stilladsarbejdere, sneryddere m.m. Kurset kan tilpasses
efter kundens behov.

Øvrigt: For at bekræfte kvaliteten foretages en validering af
kursusdeltageren. Denne uddannelse består af 4-timers teori og 4-timers praktik.

OBS! 8-timers uddannelse.

LÆS MERE HER

 

MÅL

På en sikker måde at kunne gennemføre en redning af en nødstedt fra forskellige nødsituationer i vertikalt og
horisontalt miljø.


Arbejde på tag

Artikkelnummer: U2001040
Forudsætning: Grundkursus
Varighed: 4 timer
Antall deltagere: Max 8 pers. pr. instruktør
Pakkepris:  kr. 8.900,-

Målgruppe: Kurset fokuserer på at arbejde sikkert på tag og bygge
sikre forankringspunkter. Målgruppen er tagarbejdere,
bygningsarbejdere, stilladsarbejdere, sneryddere m.m.

LÆS MERE HER

MÅL

Efter godkendt kursus skal deltageren:
• Have kendskab til gode forankringspunkter
• Være godt fortrolig med ankerknob
• Kunne bygge et sikkert anker med flere
   fastgørelsespunkter
• Opsætning af komplekse forankringspunkter